Parkorium Kişisel Verileri Koruma Politikası

Parkorium Metal Plastik Mob. İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. ("Parkorium") olarak, kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini korumaya önem veriyoruz. Bu politika, Parkorium tarafından hangi kişisel verilerinizin toplandığını, nasıl kullanıldığını, kimlerle paylaşıldığını ve kişisel verilerinizle ilgili haklarınızı açıklamaktadır.

Toplanan Kişisel Veriler:
Parkorium, çeşitli kanallar aracılığıyla aşağıdaki gibi kişisel verilerinizi toplayabilir:

 • İsim ve soyisim
 • T.C. kimlik numarası
 • Vergi numarası
 • Telefon numarası
 • E-posta adresi
 • İletişim adresi
 • Banka hesap bilgileri
 • IP adresi
 • Çerezler aracılığıyla toplanan veriler

Kişisel Verilerin Kullanım Amaçları:
Parkorium, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanabilir:

 • Sözleşmelerin hazırlanması,
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması,
 • Pazarlama ve reklam faaliyetleri,
 • Müşteri memnuniyeti anketleri,
 • İstatistiksel analizler,
 • Yasal ve idari gerekliliklerin yerine getirilmesi.

Kişisel Verilerin Paylaşımı:
Parkorium, kişisel verilerinizi aşağıdaki kişilerle paylaşabilir:

 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kamu kurumları ve kuruluşları.
 • İşbirliği yapılan tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar.
 • Denetleme ve yasal danışmanlık firmaları.

Kişisel Verilerin Saklanması:
Parkorium, kişisel verilerinizi, işleme amacının gerekliliği süresince saklar. Saklama süresi dolan kişisel verileriniz, güvenli bir şekilde silinir veya yok edilir.
Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız:
Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 11. maddesine göre, aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve buna uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya hatalı olması halinde düzeltilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini engelleme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • İşlenen verilerinize müdahale sebebiyle zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Haklarınızı Kullanmak İçin:
Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için aşağıdaki kanallardan Parkorium'a başvurabilirsiniz:

 • E-posta: info@parkorium.com
 • Telefon: 0 382 266 27 28
 • Adres: Parkorium Metal Plastik Mob. İnşaat San.ve Tic. Ltd.Şti.

Parkorium olarak, kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini korumaya yönelik gerekli tüm teknik ve idari önlemleri alıyoruz.
Bu politika, Parkorium tarafından her zaman güncellenebilir. Güncel politikayı Parkorium'un internet sitesinden takip edebilirsiniz.